© 2007
Hellemooij Communicatie


WELKOM BIJ ECHTSCHEIDINGEN.ORG

Echtscheidingen.org is de website voor mensen die hun scheiding fatsoenlijk willen laten voltrekken, nu hun huwelijk niet meer verder kan.
Waar we spreken van echtscheiding, hebben we het net zo goed over de beëindiging van een geregistreerd partnerschap, ook wel een samenlevingsovereenkomst of samenlevingscontract genoemd.
Deze site is een initiatief van Hellemooij Bemiddeling & Consultancy.
We zijn gevestigd in Zierikzee op Schouwen-Duiveland en ons werkterrein is heel Zeeland en de rest van Nederland.Triest maar waar: je bent ooit met z’n tweetjes (Man-Vrouw, Man-Man of Vrouw-Vrouw-relatie) je leven gaan delen. En nu blijkt dat niet meer te gaan. Je relatie loopt ten einde.
Je gaat dus uit elkaar. Dat betekent dat er al veel pijn geweest is, maar het betekent ook dat er nog veel pijn gaat komen. Over die toekomstige pijn gaat deze site. Die pijn is namelijk flink te beperken als je weet hoe echtscheidingen in Nederland worden voltrokken.

Een echtscheiding gaat, juridisch gesproken, over drie zaken.
 • De zorg voor elkaar na het huwelijk.

 • De zorg voor de kinderen na het huwelijk.

 • De verdeling van de bezittingen.

Sinds 1972 spelen emoties bij een scheiding voor de rechter geen enkele rol meer. Er hoeft geen sprake te zijn van "overspel” (de Grote Leugen) om te kunnen scheiden. Dus: of jij of je partner vreemd is gegaan en de ander daarom wil scheiden is juridisch niet van belang. Net zomin als andere emotionele overwegingen.
Jullie huwelijk wordt door de rechter ontbonden vanwege duurzame ontwrichting. Dat wil niets meer of minder zeggen dan: één van de twee wil niet meer verder met de ander. Als de ander nog wel verder wil, dan zal die zich moeten neerleggen bij het feit dat dat niet gaat gebeuren.
 •     De zorg voor elkaar na het huwelijk:
  Door de rechter wordt gekeken welk inkomen tijdens het huwelijk door beide partners is verdiend. Als de een naar verhouding veel heeft verdiend en de ander weinig (of zelfs helemaal niets), dan zal die een verplicht worden tot een maandelijkse bijdrage aan die ander. Alimentatie dus.

 •     De zorg voor de kinderen na het huwelijk:
  De belangen van de kinderen spelen –zeer terecht- bij een scheiding een steeds grotere rol. Jullie hebben als twee volwassenen immers een of meer kinderen op de wereld gezet en hebben vervolgens inmiddels besloten om uit elkaar te gaan. Hoe nodig jullie dat ook mogen vinden, de door jullie op de wereld gezette kleine mensjes zitten daar echt niet op te wachten!
  De Nederlandse samenleving is inmiddels zo volwassen geworden dat het belang van de kinderen bij een echtscheiding gaat boven jullie belang. Zo volwassen zullen jullie samen ook moeten worden, of je nou wilt of niet...
  Ooit was het zo dat, na een echtscheiding, de ouder waar de kinderen bleven wonen de voogd werd en de andere ouder de toeziend voogd. Als je beiden je verantwoordelijkheid volledig wilde blijven nemen voor jullie beider kinderen, dan kon je de rechter verzoeken om een gedeeld ouderschap (co-ouderschap) te bepalen. Vanaf 1980 werd dat meer en meer gedaan door scheidende echtgenoten. Helaas: een aantal maanden na het gedeelde ouderschap was de euforie van de wederzijdse goedwillendheid vaak over en begonnnen de machtsspelletjes –met de kinderen als wapen- alsnog. De laatste 10 jaar is in ons land de benadering m.b.t. het belang van de kinderen blijvend verschoven naar het belang van de kinderen. Al jaren is het zo dat jullie allebei ouder blijven i.p.v. voogd/toeziend voogd en met de komst van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding gaat het belang van de kinderen boven dat van jullie als individu.

 •     De verdeling van de bezittingen:
  Als er geen huwelijksvoorwaarden, ook vaak huwelijkse voorwaarden genoemd, zijn dan delen jullie alles wat er is samen. Dat gezamenlijke bezit heet de huwelijksgoederengemeenschap. Verhouding 50/50. Ook pensioenaanspraken, levensverzekeringen e.d. En eventuele schulden.
  Deze verdeling wordt de boedelscheiding genoemd.
Je hebt inmiddels hopelijk begrepen dat een echtscheiding geen vechtscheiding moet worden. Er moeten gewoon vier dingen gebeuren.
De zorg voor elkaar wordt geregeld in een overeenkomst tussen jullie (ook wel convenant genoemd).
De zorg voor de kinderen wordt -verplicht- geregeld in het Ouderschapsplan.
De brochure van het ministerie kun je hier lezen.
Zonder zo'n plan in principe geen scheiding! Wat oudere kinderen hebben hierin zelf ook een stem.
De alimentatie tussen jullie beiden en voor de kinderen moet berekend worden naar draagkracht volgens de z.g. Tremanorm.
De kinderalimentatie moet zijn opgenomen in het ouderschapsplan.
Als laatste moeten de bezittingen verdeeld worden, de huwelijksgoederengemeenschap- of boedel-scheiding.
De rechten en aanspraken van de kinderen moeten ook zijn opgenomen in het ouderschapsplan.

Waarschijnlijk praten jullie samen niet meer erg gemakkelijk. Een bemiddelaar is dus noodzakelijk. Zo’n bemiddeling wordt wel mediation genoemd.
Dan kom je terecht bij dure advocatenkantoren die dat de afgelopen jaren zijn gaan aanbieden. Advocaten noemen zich tegenwoordig soms ook mediator. Maar zo'n mediator blijft natuurlijk een advocaat.
In de uitzending van Zembla op 10 oktober 2013 verklaarde de deken van de orde van advocaten dat advocaten beslist niet de taak hebben om een vechtscheiding te voorkomen. Dat moet de rechter maar doen.
Maar tegen die tijd is het al te laat, jullie zijn al aan het vechten.
Erg jammer voor de kinderen.

Zo’n bemiddeling kun je ook gewoon bemiddeling noemen en dan kom je terecht bij Hellemooij Bemiddeling & Consultancy.
Wij voorkomen een vechtscheiding door indringende gesprekken met jullie beiden.
Gaan jullie desondanks toch vechten, dan trekken wij ons terug.
Erg jammer voor jullie kinderen.
Wij stellen het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan samen met jullie op, we berekenen de verschuldigde alimentatie en we helpen jullie bij een rechtvaardige verdeling van de boedel. En vooral: we helpen jullie desgewenst met jullie emoties. Zodat jullie samen apart verder kunnen met jullie leven!
Wij doen dat al meer dan 30 jaar. Voor een heel wat vriendelijker uurtarief dan advocaten.
En evenzogoed met de noodzakelijke kennis en vaardigheid. In een tijd dat jullie leven, ook financieel, toch al behoorlijk overhoop ligt.
Ter voorkoming van misverstanden: voor de formele echtscheiding bij de rechter heb je in Nederland nog steeds een advocaat nodig! Dit heet "verplichte vertegenwoordiging". Voor alle voorbereidende dingen die gedaan en zaken die geregeld moeten worden dus zeker niet. Jullie advocaat krijgt jullie zaak "panklaar" aangeleverd.
Op die manier worden de -hoge- advocaatkosten tot een minimum beperkt.
Vraag jullie advocaat wel of die accoord gaat met deze werkwijze. Zo niet, dan kunnen jullie misschien beter een andere advocaat aanstellen, die dat wel doet.

Als jullie samen een laag inkomen hebben, dan is een advocaat misschien goedkoper voor jullie dan ons bureau. Jullie kunnen dan mogelijk een z.g. "toevoeging" krijgen.
Of aan jullie problemen daar ook dezelfde kwalitatieve aandacht wordt besteed, blijft altijd afwachten.
Na het lezen van deze pagina weten jullie in ieder geval waar jullie mee te maken krijgen.

Sterkte, geduld met elkaar en wijsheid!

Je kunt ons een mailtje sturen:jullie reactie.
Zet je telefoonnummer in je mailtje als je wilt worden teruggebeld. Anders krijg je antwoord per email.